تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی و تصمیم گیری در مورد تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی و تصمیم گیری در مورد تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی و تصمیم گیری در مورد تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی یک ابزار یا چارچوب فکری است که به درک بهتر نسبت به تکنولوژی و تصمیم گیری در مورد آن کمک می کند. امروزه ارزیابی تکنولوژی در سطح کلان به عنوان یک منبع اطلاعاتی، که اطلاعاتی را به فرآیند سیاستگذاری تزریق می کند، معرفی می شود. مدیریت تکنولوژی باید به تحلیل و ارزیابی نتایج خواسته و ناخواسته، فرصتها و ریسک های تکنولوژیها، اعم از تکنولوژیهای جدید و یا تثبیت یافته بپردازد. در واقع مدیریت تکنولوژی یک مبحث بین رشته ای است که علوم، مهندسی، و مدیریت را به هم پیوند می زند.

از دیدگاه مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی اصلی ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه ی فکری، استفاده ی موثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل موثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود. مهمترین تفاوت دنیای امروز با دیروز سرعت تحولات تکنولوژیک عنوان شده است. دنیا در حال تغییر است و سرعت این تغییر روز به روز بیشتر می شود. تکنولوژی های جدیدی ظهور می کنند. مدیریت تکنولوژی یکی از انواع جدید آن است که فناوری بسیار قوی دارد و جزو لاینفک آن است.

منظور از مدیریت تکنولوژی چیست؟

مدیریت تکنولوژی از دو واژه تکنولوژی و مدیریت تشکیل شده است، بنابراین برای پاسخ به این سوال که مدیریت تکنولوژی یعنی چه؟ بهتر است در ابتدا مفهوم این دو واژه را بررسی کنیم. تکنولوژی به معنای عملکردی سیستماتیک است و شامل تکنیک ها، فعالیت ها، دانش ها و مهارت هایی می شود که منجر به خلق کالا یا ارائه خدمات بهتر می شود. واژه مدیریت هم که به معنای هماهنگی و هدایت منابع به کمک دانش و مهارت در راستای تحقق هدفی خاص است. بنابراین مدیریت تکنولوژی، به معنای مدیریت خلق، کسب و بکارگیری تکنولوژی برای اهداف خاصی مانند بومی سازی فناوری، توسعه اقتصادی و بهبود زندگی است. مدیریت تکنولوژی تخصص است که مفاهیم مدیریت، علوم انسانی،علوم پایه و مهندسی را ادغام می کند. این رشته دارای سه گرایش است که شامل انتقال تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی، سیاستهای تحقیق و توسعه و استراتژیهای توسعه صنعتی هستند.

مدیریت تکنولوژی چه اهدافی را دنبال می کند؟

همانطور که اشاره شد در مدیریت تکنولوژی از اصول مدیریت برای کشف، توسعه و بهره برداری از تکنولوژی استفاده می شود. هدف اصلی مدیریت تکنولوژی شناسایی و ساماندهی تحولات فنی در زمینه تکنولوژی برای کمک به بهبود وضعیت شرکت ها و بنگاه های تکنولوژی محور است. در واقع مدیریت تکنولوژی با ساماندهی تحولات در زمینه هایی چون انتقال تکنولوژی، نحوه کاربرد تکنولوژی، نوآوری و تعمیق تکنولوژی و… به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مختلف کمک می کند تا ضمن حفظ ارزش ها و اتکا به تکنولوژی خود ، ارزش های جدیدی خلق کنند.مدیریت تکنولوژی و تصمیم گیری در مورد تکنولوژی

مسائل ضروری در مدیریت تکنولوژی چیست؟

مدیریت تکنولوژی یک فرایند پیچیده است. که شامل تعداد زیادی از مجموعه داده های کمی و کیفی و همچنین تصمیم گیری های مرتبط با آنهاست. یک سیستم هوشمند مدیریت تکنولوژی باید سه مسئله را مدنظر قرار دهد:

هوش: اگرچه کامپیوتر ها در کارکرد های مدیریتی استفاده می شدند اما کاربرد آنها تقریبا منحصر به MIS بود؛ طوری که می توانستند اطلاعاتی در حد انبار داده های موجودشان ارائه کنند.

یکپارچگی: در محیط واقعی مدیریت ما نه تنها نیازمند توصیف کیفی از رفتار سیستم هستیم. بلکه نیاز به آنالیز کمی نیز داریم. تلاش های مدیریتی می تواند به عنوان فرایند تصمیم گیری شامل یک سری از محاسبات کمی و استدلال های کیفی در نظر گرفته شود.

اتوماسیون: در مدیریت تکنولوژی کاربر ها نیازمند اطلاعاتی از قبیل : داده ها، دانش، فرایند ها هستند بدون این که بدانند چه منابعی نیاز است. و چگونه آنها را بدست آوریم، چگونه آنها باید هماهنگ شوند تا به نتیجه مطلوب نائل شویم.

مهمترین کاربردهای مدیریت تکنولوژی

دنیا در حال تغییر است و سرعت این تغییر روزبه روز بیشتر می‌شود. تکنولوژی‌های جدیدی ظهور می‌کنند و معادلات بازرگانی را برهم می‌زنند. سیستم‌های مدیریت نیز باید بتوانند با این تغییرات کنار بیایند. مهمترین تفاوت دنیای امروز با دیروز، سرعت تحولات تکنولوژیک عنوان شده است. این موضوع با تغییر در قلمرو به‌کارگیری تکنولوژی همراه است. رقابت جهانی نیز تقریباً مقوله‌ی جدیدی است. مدیریت تکنولوژی به عنوان یک رشته تخصصی که تلفیقی از علوم پایه، علوم انسانی، اقتصاد و علوم مهندسی را در دل خود جای داده است دارای کاربردهای متنوعی است. برخی از مهم ترین کاربردهای مدیریت تکنولوژی عبارتند از:

کمک به زندگی بهتر

یکی از اهداف تکنولوژی خدمت به بشر و بهبود کیفیت زندگی افراد است. مدیریت تکنولوژی با کمک به خلق ، توسعه و بکارگیری تکنولوژی به آسان شدن زندگی برای بشر کمک می کند.

تولید ثروت

تولید ثروت یکی از بزرگترین اهداف مدیریت تکنولوژی است. در این رشته تخصصی که هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد فردی و سازمانی کاربرد دارد از تکنولوژی و فرآیندهای مرتبط با آن برای خلق ثروت استفاده می شود.

اشتراک پیشرفت بین ملت ها

یکی از کاربردهای مدیریت تکنولوژی کم کردن فاصله سطح رفاه و خدمات در کشورهای مختلف است. با انتقال تکنولوژی به کشورهای دیگر تمام مردم جهان می توانند از سطوح بالای پیشرفت های فناوری در زمینه های مختلف بهره مند شوند.

مهمترین کاربردهای مدیریت تکنولوژی

انواع مدل های فرایند مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی مجموعه ای از سیستم ها و فرایند هاست که در جهت کشف، توسعه و بهره برداری از تکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرند. مدل های مختلفی برای اجرای فرآیندهای مدیریت تکنولوژی طراحی شده است که در ادامه برخی از محبوب ترین آن ها را معرفی می کنیم.

مدل مورین

مدل مورین یکی از قدیمی ترین و همچنین محبوب ترین مدل های بیان شده برای اجرای فرایند مدیریت تکنولوژی است که فرایند مدیریت تکنولوژی را در ۴ گام اصلی زیر تعریف می کند.

۱) شناسایی تکنولوژی‌ها:

در مدل مورین اولین مرحله، شناخت تکنولوژی بر اساس نیازهای سازمانی است. در این گام باید تکنولوژی های مورد نیاز سازمان شناسایی شوند.

۲) ارزیابی تکنولوژی:

در گام دوم تکنولوژی های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار می گیرند. ارزیابی تکنولوژی از جنبه های مختلفی همچون پیش بینی تحولات و دوره عمر تکنولوژی انجام می شود. ارزیابی تکنولوژی به سازمان کمک می کند تا پیامدهای مثبت و منفی استفاده از تکنولوژی مورد نظر را پیش بینی کند‌.

۳) بهبود و توسعه‌ تکنولوژی:

در گام سوم مدل مورین، برنامه ریزی و اقدامات لازم برای ارتقا و توسعه تکنولوژی های انتخاب شده در داخل سازمان صورت می گیرد.

۴) استفاده بهینه:

استفاده بهینه از تکنولوژی بهبود یافته آخرین مرحله مدل مورین در اجرای فرایند مدیریت تکنولوژی است. در گام آخر این مدل، از تکنولوژی های بهبود یافته ای که با سازمان سازگار شده اند، به نحو احسن استفاده می شود.

مدل گریگوری

مدل گریگوری هم یکی از مدل های فرآیند مدیریت تکنولوژی است که مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مدل در سال ۱۹۹۵ توسط گریگوری ارائه شد و شامل پنج مرحله به شرح زیر است.

ا) شناسایی تکنولوژی ها

شناسایی تکنولوژی‌هایی که مرتبط با حوزه کاری سازمان هستند و بر فعالیت های سازمان موثر هستند اولین گام از مدل گریگوری است.

۲) انتخاب تکنولوژی‌

در مرحله دوم از بین تکنولوژی های شناسایی شده تکنولوژی هایی که باید توسط سازمان پشتیبانی شوند، انتخاب می شوند.

۳) جذب تکنولوژی‌ها

در این مرحله باید تکنولوژی های انتخاب شده را وارد سازمان کرد تا بتوان از آنها استفاده نمود. روش های مختلفی برای جذب تکنولوژی به سازمان وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

۴) بهره‌برداری از تکنولوژی‌ها

در مرحله چهارم مدل گریگوری بهره برداری از تکنولوژی برای تولید منفعت انجام می گیرد. در این مرحله ، از تکنولوژی برای بهبودعملکرد سازمانی و افزایش سودآوری و کاهش هزینه های سازمان استفاده می شود.

۵) محافظت از دانش و نوآوری خلق شده

صیانت از داشته های مبتنی بر تکنولوژی و محافظت از دانش که در محصولات و سیستم تولیدی وجود دارد، آخرین مرحله از اجرای فرایند مدیریت تکنولوژی به شیوه گریگوری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *