خودروی قمری جدید ناسا برای فضانوردان آرتمیس از مریخ نوردها الهام میگیرد

ناسا چیزی بیش از یک ماشین گلف قمری می خواهد. خودروی قمری آینده ناسا، بخشی نیمه رباتی خواهد داشت.وسیله نقلیه جدید زمینی قمری (LTV) ک...

ادامه مطلب